Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

ZAPROSZENIE
data publikacji: 18-05-2017
news.jpg


Dąbrowa Tarnowska dn. 18.05.2017 r.ZAPROSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Usunięcie nalotu mikroorganizmów z powierzchni akrylowych tynków cienkowarstwowych wraz z ich ponownym wymalowaniem, elewacji północnej 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Dąbrowie Tarnowskiej przy os. Westerplatte nr 1, os. Westerplatte 2, os. Westerplatte 7".


I. Sposób składania ofert:

- poczta tradycyjna na adres siedziby:

                Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
                ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska


II. Termin składania ofert: do dnia 19.06.2017 r. do godz. 15:30


III. Ostateczny termin realizacji zlecanych prac: do dnia 30.09.2017 r.


IV. Szczegółowe informacje dot. w/w postępowania precyzuje SIWZ.
     Możliwość pobrania z naszej strony: www.dabrowatsm.pl lub przesłania na wskazany
     adres: smdt1@wp.pl po wcześniejszym zwróceniu się z prośbą o jego przesłanie.


V. W sprawach dotyczących przedmiotu i warunków zamówienia kontakt z biurem Spółdzielni:
   (czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30).
  • Prezes Zarządu: Mariusz Micek, tel. kom. 731-534-088
  • Pracownik GZM: Kamil Merchut, tel. 14-655-93-48

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Załączniki:

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w formacie ".pdf")

- TREŚĆ ZAPROSZENIA (w formacie ".pdf")

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie