Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
data publikacji: 05-08-2010
news.jpg

W dniu 25 czerwca 2010 roku w sali konferencyjnej Gimnazjum Nr 1 przy ulicy Zaręby 22 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej.

W zebraniu któremu przewodniczył Pan Andrzej Buśko wzięło udział wielu naszych mieszkańców. Ze strony Spółdzielni uczestniczyli Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszony Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Początek.

W porządku obrad przedstawiono i zatwierdzono stosownymi uchwałami sprawozdania za 2009 rok z działalności Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe.

Ponadto Członkowie podjęli uchwały w sprawach:

 • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

 • zmian w Statucie Spółdzielni

 • przeznaczenia nadwyżki budżetowej w kwocie 211 586,73 zł na zasilenie funduszu remontowego Spółdzielni 207 586,73 zł oraz fundusz Oświatowo-Wychowawczy 4 000 zł

 • upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągnięcia kredytów na finansowani działalności remontowej i inwestycyjnej

Podjęto również wniosek w sprawie zmiany sposobu rozliczania opłat za wywóz śmieci. Zastąpiono przelicznik z m² na ilość osób zamieszkałych na podstawie oświadczenia.

Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2010-2013 w skład której weszli:

 1. Fido Anna - Przewodnicząca

 2. Babiarz Zbigniew - Z-ca Przewodniczącej

 3. Kądzielawa Marcin - Sekretarz

 4. Mendys Grzegorz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 5. Marek Bogusław - Przewodniczący Komisji GZM i Przetargów

 6. Szymczyk Tomasz - Przewodniczący Komisji Społeczno Wychowawczej

 7. Furgał Dariusz

oraz ewentualni ich zastępcy:
 1. Romański Henryk

 2. Gleń Władysław

 3. Kopieć Franciszek

 4. Stefańczyk Marcin

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie