Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej - www.dabrowatsm.pl
Harmonogram odczytów wodomierzy

Zarz±d Spółdzielni Mieszkaniowej w D±browie Tarnowskiej uprzejmie informuje o harmonogramie odczytów wodomierzy.
Odczyty wodomierzy przeprowadzane s± w cyklu kwartalnym
(co 3 miesi±ce) czyli do dnia:

  • 31 marca,

  • 30 czerwca,

  • 30 wrze¶nia,

  • 31 grudnia,jest to ostatni tydzień miesi±ca w godz. od 12.00 - 20.00

Oraz każdorazowo przy zmianie:

  • użytkownika lokalu,

  • wymiany wodomierza na nowy lub w zwi±zku z czynno¶ciami legalizacyjnymi.

Odczyt wodomierza następuje w obecno¶ci użytkownika lokalu i stanowi podstawę do sporz±dzenia rozliczenia. Potwierdzenie warto¶ci odczytu na karcie odczytu wodomierza jest równoznaczne z potwierdzeniem prawidłowo¶ci odczytu. Równocze¶nie odczyt wodomierza można podać osobi¶cie na karteczkach lub telefonicznie. W przypadku braku odczytu wodomierza zużycie wody rozliczane będzie wg zaliczek.

Z rozliczenia wody może wyst±pić niedopłata lub nadpłata.
W przypadku:

  • NIEDOPŁAT - jednorazowo należy dodać do najbliższej wpłaty za czynsz.

  • NADPŁAT - jednorazowo należy pomniejszyć najbliższ± wpłatę za czynsz.
Legalizacja i wymiana wodomierzy dokonujemy co 5 lat.

Zarz±d SM


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 D±browa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
S±d Rejonowy dla Krakowa-Śródmie¶cie w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w D±browie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczo¶ć 1024x768.
Testowana w przegl±darkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dąbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dąbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, d±browa tarnowska, sm d±browa tarnowska, spółdzielnia w d±browie tarnowskiej, spółdzielnia w dąbrowie