Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej - www.dabrowatsm.pl
Informacje związane z opłatami czynszowymi

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców regulujących płatności czynszowe na rzecz Spółdzielni za pośrednictwem bankowości internetowej, zleceń stałych bądź książeczek opłat czynszowych, aby dokonywali ich zgodnie z danymi zawartymi poniżej:

  • Nazwisko, imię wpłacającego, (dane właściciela lokalu)

  • Dane identyfikacyjne lokalu, którego płatność dotyczy
    (ulica, nr budynku i mieszkania),

  • Nr rachunku bankowego.
Brak prawidłowego określenia, ww. danych, uniemożliwia Spółdzielni prawidłowe zaksięgowanie dokonanych płatności. W celu uniknięcia nieprawidłowości prosimy o uwzględnianie w przelewach powyższych wskazówek.

Drogi Mieszkańcu !

Przestrzegając powyższych zasad unikniesz nieporozumień, ułatwisz pracę osobom prowadzącym ewidencję opłat za zajmowany przez Ciebie lokal, a także zaoszczędzisz, bo nie będziesz płacił odsetek od nieterminowych wpłat.


Wobec powyższego przypominamy o obowiązującym w Spółdzielni Mieszkaniowej terminie płatności:

  • Do 20-go dnia każdego miesiąca z góry (np. czynsz za styczeń płatny do 20 stycznia)
Ponadto informujemy, że raz na kwartał wysyłane są upomnienia od zaległości czynszowych wraz z ustawowymi odsetkami (tj. 11,5 % w skali roku). Zaległości powyżej 1000 zł po uprzednim wysłaniu upomnienia i dalszym ciągu braku zapłaty - są kierowane na drogę postępowania sądowego.

Zarząd SM


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie