Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Historia

NASZA SPÓŁDZIELNIA OD POWSTANIA DO DZiŚ

W ostatnich latach w zakresie działalności remontowej zostały wymienione pokrycia dachowe, dachy papowe zostały pokryte papą termozgrzewalną.
Obecnie realizowany jest program remontów balkonów i loggy.
Od kilku lat prowadzony jest zabieg modernizacji instalacji centralnego ogrzewania na poszczególnych budynkach wraz z wprowadzaniem indywidualnego opomiarowania zużycia ciepła.
Na chwilę obecną opomiarowanych jest około 60% zasobów.

Analizując 40 letnią działalność Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej od strony formalno prawnej, można z powodzeniem stwierdzić, że Spółdzielnia przez cały czas w sposób bieżący, zgodny ze zmianami w prawie, wypełniała swoje obowiązki dotyczące wprowadzania zmian do statutu, rejestracji sądowej, lustracji i bieżącej realizacji zmian nakazywanych zmieniającym się prawem.

Na chwilę obecną Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej posiada:

  • 979 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni użytkowej 46.661 m2,
  • 21 lokali użytkowych o powierzchni 1.955,32 m2,
  • zrzesza 1305 członków, w tym 3 osoby prawne,
  • zatrudnia 23 pracowników,
  • przynależy do Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie.

Ostatnia lustracja za lata 2002 — 2004 prowadzona była przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych W Tarnowie w roku 2005.
Zalecenia z lustracji zostały przedstawione Radzie Nadzorczej Spółdzielni i są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spółdzielnia poprzez swoje organy statutowe cały czas starała się i robi to nadal współpracować z samorządem gminnym jak również z wszystkimi organizacjami, urzędami, firmami i osobami fizycznymi dla dobra Spółdzielców i dobra wspólnego.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna >>

 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie