Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Historia

NASZA SPÓŁDZIELNIA OD POWSTANIA DO DZiŚ

Przez cały okres swojego istnienia Spółdzielnia poza działalnością inwestycyjną prowadziła równolegle inne formy działalności w zakresie wynajmu lokali użytkowych oraz działalności kulturalno - wychowawczej.

Przez długi okres czasu prowadziła samodzielnie świetlicę osiedlową na osiedlu Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej. Koszty utrzymania świetlicy pokrywane były przez spółdzielców. Obecnie działalność świetlicy osiedlowej jest współfinansowana wraz z Gminą Dąbrowa Tarnowska. Spółdzielnia od lat współpracuje między innymi poprzez wynajem lokali użytkowych z innymi spółdzielniami mieszkaniowymi, które działały lub nadal działają na terenie Dąbrowy Tarnowskiej takimi jak: Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem", najpierw przez wiele lat działającą w Dąbrowie Tarnowskiej, a obecnie w Tarnowie oraz Gminną Spółdzielnią"Samopomoc Chłopska" do końca jej działania w Dąbrowie Tamowskiej. Od lat Spółdzielnia współpracuje również w zakresie ubezpieczeń mienia ze Spółdzielczym Towarzystwem Ubezpieczeniowym "FILAR" S.A. W lokalach użytkowych Spółdzielni mieszczą się różnego rodzaju punkty usługowe, handlowe oraz różnego typu biura służące zarówno członkom Spółdzielni jak i całej społeczności lokalnej. Z działalności statutowej polegającej na wynajmie lokali użytkowych Spółdzielnia osiąga dochody pokrywające znaczną część kosztów eksploatacji.

Przez cały czas działalności Spółdzielnia miała na względzie potrzeby i dobro swoich członków. W związku z tym po kosztach własnych udostępniane było i jest np. pomieszczenie dla Koła Wędkarzy, z których zdecydowana większość jest członkami Spółdzielni. W miarę posiadanych środków i pozyskiwania ewentualnych sponsorów organizowane są imprezy kulturalne dla dzieci mieszkańców osiedla spółdzielczego. W latach 2007-2007 przy pomocy środków Unii Europejskiej dokonano przebudowy i modernizacji zaplecza technicznego przy ul. Spadowej 8 na centrum osiedlowe. W zmodernizowanym budynku działa świetlica dla młodzieży, działa Stowarzyszenie Powiśle Dąbrowskie, klub brydżowy. Są plany udostępnienia centrum dla potrzeb klubu seniora oraz innych stowarzyszeń i organizacji społecznych.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna >>

 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie