Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Historia

NASZA SPÓŁDZIELNIA OD POWSTANIA DO DZiŚ

Z inicjatywy Spółdzielni powstała w latach 80-tych koncepcja budowy drugiego samodzielnego osiedla w Dąbrowie Tarnowskiej, osiedla pod nazwą "Westerplatte II". Koncepcja ta zakładała budowę dużego osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą taką jak szkoła, przedszkole, drogi i inne urządzenia osiedlowe. Choć w rzeczywistości koncepcja ta nie została do końca zrealizowana, ze względu na załamanie się budownictwa mieszkaniowego, to i tak Spółdzielni udało się w jej ramach wybudować trzy budynki mieszkalne tj. budynek przy ulicy Sikorskiego — Wyszyńskiego 1, budynek przy ulicy Sikorskiego 2 i budynek przy ulicy Wyszyńskiego 2. W przypadku budynku Wyszyńskiego 2, został on wybudowany ze środków pochodzących w 100 % z wkładów członkowskich. Budynek ten powstał po roku 1989, kiedy to zmieniła się diametralnie polityka państwa w odniesieniu do spółdzielczego budownictwa mieszkaniowgo wcześniej po części realizowanego przy pomocy państwa, natomiast po tej dacie rozpoczął się okres, w którym finansowanie powstających inwestycji musiało się odbywać w 100 % z wkładów członkowskich przyszłych lokatorów.

Mówiąc o latach które można zaliczyć z pewnością do lat świetności Spółdzielni trudno byłoby nie wspomnieć o ludziach, którzy bądź przez swoją pracę zawodową będąc pracownikami administracji lub pracę społeczną będąc członkami różnych organów Spółdzielni przyczynili się do jej rozkwitu.

Prezentacja osób zostanie dokonana w następującej kolejności:

 • Przewodniczący kolejnych Rad Nadzorczych Spółdzielni.
 • Członkowie kolejnych Rad Nadzorczych.
 • Prezesi Zarządu.
 • Członkowie Zarządu.
 • Pracownicy
(w poniższych zestawieniach niektóre nazwiska mogą się powtarzać ze względu na okresy działalności i pełnione funkcje)

Funkcje przewodniczących kolejnych Rad Nadzorczych Spółdzielni pełnili:

 • Pan Mieczysław Nadolski (Przewodniczący pierwszej RN)
 • Pan Marian Foszcz
 • Pan Wacław Pawlik
 • Pan Andrzej Skowron
 • Pan Stanisław Ryczek
 • Pan Jerzy Piasecki
 • Pan Franciszek Kopieć
 • Pan Marian Aksamit (Przewodniczący obecnej RN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna >>

 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie