Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Historia

NASZA SPÓŁDZIELNIA OD POWSTANIA DO DZiŚ

Siedzibą Spółdzielni stało się miasto Dąbrowa Tarnowska i siedziba ta nie zmieniła się do dnia dzisiejszego. Zmieniała się jedynie lokalizacja biur Spółdzielni. Jak wynika z posiadanych dokumentów, pierwszą siedzibą administracji Spółdzielni były biura PZGS w Dąbrowie Tarnowskiej mieszczące się przy ulicy Berka Joselewicza 6. Następnie, po wybudowaniu budynku nr 3 przy ulicy Daszyńskiego, biura Spółdzielni zostały przeniesione do lokalu nr 48 mieszczącego się w tym budynku. W latach 90— tych nastąpiła kolejna zmiana miejsca lokalizacji biur Spółdzielni. Administracja Spółdzielni została przeniesiona do budynku nr 2 przy ulicy Kościuszki a obecnie mieści się przy ul. Spadowej 8

Spółdzielnia zgodnie z przyjętym statutem miała między innymi: nabywać grunty, budować lub nabywać domy mieszkalne oraz urządzenia pomocnicze i gospodarcze jak również lokale dla potrzeb socjalnych, kulturalnych i usługowych. Spółdzielnia miała również w znacznej mierze organizować i zabezpieczać infrastrukturę osiedlową W postaci organizacji i prowadzenia osiedlowych warsztatów naprawczych, pralni, kąpielisk, świetlic, klubów, bibliotek, miejsc zabaw i wypoczynku dla dzieci.

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem, jakie założyła sobie Spółdzielnia, było propagowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego oraz krzewienie kultury współżycia mieszkańców.

W momencie powstania Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej była jedyną jednostką spółdzielczości mieszkaniowej na terenie powiatu dąbrowskiego. Z założeniem jej wielu członków oraz innych osób mających w przyszłości stać się członkami, wiązało wielkie nadzieje na własne mieszkanie.

W takiej strukturze Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej funkcjonowała 10 lat, tj. do września 1976 roku. Od tego terminu, w związku z wprowadzeniem dwustopniowego podziału administracyjnego państwa oraz powołaniem Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie, została zmieniona nazwa Spółdzielni z Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej na Spółdzielnię Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej.

Z zaistniałymi zmianami administracyjnymi związane było ograniczenie terenu działalności Spółdzielni do Dąbrowy Tarnowskiej i Żabna. W Szczucinie wyodrębniła się spółdzielnia mieszkaniowa, której to została przekazana część majątku dawnej Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Poprzez kolejne lata Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej zajmowała się swoją statutową działalnością. Budowała i oddawała do eksploatacji kolejne budynki mieszkalne i mieszkalno - usługowe (z lokalami użytkowymi). Do dziś dochody z lokali użytkowych w znacznym stopniu pokrywają koszty eksploatacji lokali mieszkalnych, co w przypadku znacznego bezrobocia panującego w Dąbrowie Tarnowskiej i okolicach, pozytywnie wpływa na budżety domowe członków Spółdzielni.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna >>

 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie